Работа в страни от Европейския съюз - Page 2 - Форуми на Българите в Кипър

[ Нови постове · Членове · Правила на форума · Търси · RSS ]
Страница 2 от 2«12
Форуми на Българите в Кипър » Кипър » Общи приказки » Работа в страни от Европейския съюз (Плюсове и минуси)
Работа в страни от Европейския съюз
stefi64Дата: Четвъртък, 11.07.2013, 13:47 | Съобщение # 11
Частен
Група: Потребители
Съобщения: 6
Статус:Offline
Да, така е. Но не можах да довърша, защото системата се умори да ме приема, а може би, защото беше нощ, когато писах.

Добавено (11.07.2013, 11:52)
---------------------------------------------
Та в случай на решение или заповед за експулсиране се обжалва с писмена жалба до институцията, която ги издава в 3 седмичен срок от получаването на документа до Вас.
Често питат, дали,ако си купи човек имот в Швеция ще се ползва от привилегия при регистрацията пред Миграционната служба. Отговорът е НЕ. Покупка на недвижим имот, като къща или апартамент, не е причина да се получи разрешение за пребиваване съгласно Закона за чужденците. Ако нямате друго по-сериозно основание за регистрация, ще ползвате имота си за по 3 месеца, ще му се радвате и ще си отивате откъдето сте дошли. А стопанисването му? Това си е Ваша грижа, но, ако контролът по строителство в съответната комуна, където е имота установи,че имотът страда от някакви придобити дефекти, представлява опасност или просто само има някакъв отстраним козметичен дефект, първо ви уведомяват какво да направите, а после ви налагат глоба, която доста солена, почти колкото водите на Червено море.

Добавено (11.07.2013, 11:54)
---------------------------------------------
Как стои въпросът, ако роднина иска да дойде да живее при нас в Швеция? Мога ли да получа регистрация в имиграционната служба, ако съм брат/сестра на български гражданин, който е със статут на постоянно пребиваващ /не регистриран/?
Би могло да се получи такова разрешение за пребиваване въз основа на регистрация, но условието е да сте живели в едно домакинство непосредствено преди преместване на лицето в Швеция. В тези случаи въпросът стои на кантар. Освен това трябва да сте в кръвно родство, а не доведени или заварени сестри и братя.

Добавено (11.07.2013, 11:55)
---------------------------------------------
Регистрация в „Миграционния съвет” на самостоятелно заети лица – еднолични търговци, включени в дружества в партньорство и регистрирали такива, считани по шведското право за юридически лица /дружества с ограничена отговорност, командитни дружества и пр./

За регистрация в имиграционната служба се изискват доказателства, че самостоятелно заетото лице е започнало или възнамерява да започне бизнес, дори и той да не е започнал да дава резултати. В този случай, ако възнамерявате да започнете бизнес, но не сте създали своя фирма, но сте в процес, ще трябва да представите пред имиграционните власти разработен бизнес план и доказателство, че сте подали в Националната служба за регистрации на фирми, заявление за регистрация, договор за наето жилище/едноличните предприемачи/ или сграда за бизнес дейност.

За работещи фирми на български граждани, независимо от правната форма на регистрация, се подготвят следните документи:

Попълнен формуляр 140011.

Добавено (11.07.2013, 11:57)
---------------------------------------------
Копие от регистрацията на фирмата, от който се вижда адрес на управление и лицата представляващи фирмата, съответно телефони за връзка /или документи, показващи предприети действия за регистриране на бизнес – бизнес план, доказателство за квалификация, свързана с бизнеса, който ще се развива и т.н.

Доказателство, че сте регистрирани в данъчната служба за F-данък /корпоративен данък, който е задължителен за всички фирми/ или FA-данък и SA-данък /зависи от дружеството/.

Документи за самоличност – паспорт или лична карта от които да е видна националността.

Документи за квалификация - какво е Вашето образование, която е от значение за дружеството, например, обучение в професията nyföretagarutbildning и др.

Какъв е вашия собствен опит в индустрията и професията – колко клиенти ще ползват услугите на фирмата /най-малко 1/.

Добавено (11.07.2013, 11:57)
---------------------------------------------
Разписки или фактури за закупени материали.

Доказателства, че са регистрирани по ДДС и като работодател с Skatteverket /Данъчната агенция/.

Маркетингов план за компания.

Договор за наети помещения в които ще се извършва дейността / или доказателства, че сте закупили недвижим имот в който ще развивате стопанската си дейност/.Регистрация на предприемачите, които извършват дейност като еднолични търговци – те не се считат за юридически лица по шведския закон. Те се регистрират с формуляр 14011 и представят доказателство, че са регистрирани за F-данък.

От тях се изисква при регистрация в „Миграционния съвет” следното:

Попълнен формуляр 140011

Копие от паспорт или лична карта /с валиден срок/.

Добавено (11.07.2013, 11:58)
---------------------------------------------
Доказателство за регистрация за F-данък /FA-данък/ в Данъчната агенция. F-данъкът се използва при бизнес операции. Поначало шведското право не изисква от едноличните търговци да регистрират фирмите си в Регистрационната служба, а само да ангажират име под което да работят, но се регистрират за F-данък /корпоративен данък, данъчна декларация за предварителен данък, платена от тези, които извършват стопанска дейност, включва лично плащане на общинските данъци, данък върху доходите и социални осигуровки/ в Данъчната агенция.

Договор за наето жилище, тъй като законът допуска едноличните предприемачи да извършват дейност и от дома си или договор за наето помещение /зависи от дейността, която ще извършва предприемачът едноличен търговец/. Поначало шведското право не изисква от едноличните търговци и да регистрират фирми, а само да ангажират име под което да работят, но се регистрират за F-данък /корпоративен данък, данъчна декларация за предварителен данък, платена от тези, които извършват стопанска дейност, включва лично плащане на общинските данъци, данък върху доходите и социални осигуровки/.

Добавено (11.07.2013, 11:59)
---------------------------------------------
За предприемачите еднолични търговци няма пречка също да бъдат регистрирани по ДДС и като работодатели. Те също имат право да наемат служители, но да не е съпруг.Ако сте партньор в партньорско дружество – събирателно или командитно, които са юридически лица по смисъла на шведския закон, трябва да сте регистриран в Данъчната агенция за F-данък, но, в някои случаи някои предприятия не могат да бъдат квалифицирани за този данък и тогава трябва да сте се регистрирали за A-данък - специален данък /или т.нар SА-данък/. Това е регистрация в данъчната институция за плащате данъци и национални осигурителни вноски върху своя дял от печалбите чрез SA-данъци. SA-данъкът също е предварителен данък, както и F-данъка. За SA-данък се регистрират и всички чуждестранни работодатели, без място на стопанска дейност в Швеция и който сами трябва да плащат данъците си и социалните осигуровки в Швеция.

Добавено (11.07.2013, 11:59)
---------------------------------------------
Попълва се формуляр 140011.

Копие от решение за регистрация на фирмата, от който да са видни седалище и адрес на управление, телефони за връзка.

Регистрация в Данъчната агенция за F-данък.

Регистрация за ДДС и работодател.

Разписки или фактури за закупени материали.

Документи за самоличност – паспорт или лична карта /с валиден срок/.

Договор за наети помещения в които ще се извършва стопанската дейност/ или доказателства, че сте закупили недвижим имот в който ще развивате стопанска дейност/.

Добавено (11.07.2013, 12:00)
---------------------------------------------
Регистрация на самостоятелно заетото лице, което ще предоставя услуги.

1. Изисква се попълване отново на формуляр 140011

2. Представяне на договор за възлагане на услугата или договор, изобщо документ който ще показва какъв ще е характера на услугата и за колко време. Ако възложителя в договора не се ангажира със здравното Ви осигуряване и ангажираността ще продължи до 1 година, представяте Европейска здравноосигурителна карта, тъй като тя важи за 1 година, точно толкова, колкото изискват и в „Миграционния съвет”.

Добавено (11.07.2013, 12:01)
---------------------------------------------
Миграционният съвет” би трябвало да излезе с решение за пребиваване по заявената регистрация в рамките на 14 дни, въз основа на което се издава удостоверение за пребиваване, но обикновено това не се случва под претекст „голям брой преписки” в тази служба и невъзможност за произнасяне в срок.

За това и съвет за нашите сънародници е, да започнат процедура пред „Миграционния съвет” още при пристигането си, за което няма забрана, но при условие, че отговаряте на някое от условията посочени по-горе в изложението.

Добавено (11.07.2013, 12:02)
---------------------------------------------
Ако не получите решение на „Миграционния съвет” по преписката си в този 14-дневен срок, не изпадайте в ужас и отчаяние, че ще бъдете експулсирани от Швеция за България. Вие сте подали документите навреме, така че непроизнасянето на миграционната служба не е предпоставка да бъдете експулсиран /това е принудително извеждане в най-кратък срок на чужденец/, тъй като няма постановено решение за отказ за право на пребиваване въз основа на регистрация от миграционната служба и издадена заповед за експулсиране от същата или от миграционния съд, въз основа на която да се извърши експулсиране. При това решението и заповедта за експулсиране трябва да са издадени на езика, който българският гражданин разбира и да му е дадено първо срок доброволно да напусне страната. Едва след това могат да се предприеме принудително отстраняване.

Добавено (11.07.2013, 12:03)
---------------------------------------------
Решенията на „Миграционният съвет” могат да се обжалват в 3-седмичен срок от узнаването пред окръжните административни съдилища в Стокхолм, Малмьо и Гьотеборг. Това е така, защото административните съдилища, разглеждащи въпросите, свързани с имиграционната служба в Швеция са разделени на три т.нар. „райони”.

Административният съд в Стокхолм обхваща областите: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland, Västmanland, Dalarna, SWE, Jämtland, Västernorrlands, Västerbotten и Norrbotten.

Административният съд в Малмьо обхваща областите: Skåne, Blekinge, Småland , SWE, Каlmar и Östergötland.

Административният съд в Гьотеборг обхваща областите, SWE, SWE, Värmland и Örebro.

Добавено (11.07.2013, 12:04)
---------------------------------------------
В случай, че не сте доволни от решението на „Миграционния съвет”, можете да го обжалвате, като адресирате жалбата си до тази институция. Тя ще преразгледа случая отново. Ако пак нещата не са така, както мислите, че трябва да бъдат и, че са нарушени правата Ви за регистрация на пребиваване, след това можете да се обърнете към съответния имиграционен съд към административните съдилища в Стокхолм, Малмьо, Гьотеборг.

Адресите на тези съдилища са:

В Стокхолм: Besöksadress, Tegeluddsvägen 1, 11541 Stockholm, Postadress Förvaltningsrätten I Stockholm, 115 76 Stockholm. Tel: 08-561 680 00

Добавено (11.07.2013, 12:05)
---------------------------------------------
В Малмьо: Besöksadress, Kalendegatan 1, 211 35 Malmö, Postadress Box 4522, 203 20 Malmö. Tel: 040-35 35 00.


Гьотеборг: Postadress Box 53197, 400 15 Göteborg, Besöksadress Sten Sturegatan 14, 411 39 Göteborg. Tel: 031-732 70 00Туристи, които ще останат в Швеция повече от 3 месеца, само уведомяват полицейските органи по местоотсядане.

Добавено (11.07.2013, 12:13)
---------------------------------------------
И да ви кажа и за Агенцията /Aretsförmedlingen/в която става регистрацията, когато си безработен. Регистрират ви там, обаче никаква работа не вършат. Слагат ви някакъв, който уж отговаря за вас и вашите интереси, но можете да стигнете възраст за пенсия докато чакате и да не дочакате това лице да помогне с нещо, а уж ви дават план-дати за контакти помежду ви. Дрън-дрън. Ефектът е нулев. На възраженията ни защо не ни пускат за обучение в програмите, които Агенцията е оповестила публично? Отговорът е, че тези програми са само за бежанците от черния континент, араби и т.н., но не и за граждани от ЕС. Ха сега, НЕКА СЕ ПОРАДВАМЕ колко грижи полага ЕС за тези, дето си плащат данъците в държавите от обединена Европа.

Добавено (11.07.2013, 12:15)
---------------------------------------------
Затова, скъпи приятели из между българите, които до някаква степен са успели тук са онези, които са дошли в Швеция пред 2007 година по причини, споменати по-горе или изучили се в местните университети българи, които като научили вече езика наистина ползват добри позиции. Така че майката му е да се научи супер езика, иначе няма работа.

Добавено (11.07.2013, 12:18)
---------------------------------------------
Тези мои скромни знания, аз съм изготвила за българите в Кипър, за да имат представа, защото поради кризата и Вашите пътеки се насочват към проспериращата Швеция /добре, че са жестоките данъци/, а също така като изпълнение на едно обещание, което дадох на моя добър приятел от Кипър, когото всъщност така и не съм виждала,но съм очарована от неговото мислене - MIDMAX.

Добавено (11.07.2013, 12:31)
---------------------------------------------
MADMIX прекрасния ви сайт не знам дали всичко пое като информация, защото виждам незавършени изречения,но системата отказва да приеме края им. Аз изрично написах, че оставям информацията за сънародниците ми от Кипър, за да са предварително информирани и специално изпълних обещание дадено на теб MADMIX. Ако решиш да на минеш покрай Швеция, обади се!

Добавено (11.07.2013, 13:47)
---------------------------------------------
Да, обаче накрая виждам, че края на информацията го няма и все пак, ако някой иска да пита нещо да ми пише на лични съобщения. Специални поздрави на MADMIX. biggrin

 
Gabriela_KДата: Понеделник, 17.11.2014, 21:30 | Съобщение # 12
Частен
Група: Потребители
Съобщения: 1
Статус:Offline
и тъй като е добре да си помага един на друг ето още малко полезна информация http://www.rabotavchujbina.info
 
stefi64Дата: Четвъртък, 25.12.2014, 02:18 | Съобщение # 13
Частен
Група: Потребители
Съобщения: 6
Статус:Offline
Пак се включвам във връзка с възможностите за работа в Швеция. Искам да кажа на моите сънародници, решили да потеглят към Швеция, че от 01 януари 2015 година, шведската държава преустановява издаването на персонални номера за гражданите от България, Румъния и Испания. Който получил шведски персонален номер - получил. Оттук-нататък ще се издават само номера за европейските граждадание, които са намерили работа в Швеция, които номера ще им дават възможност да си откриват сметки в банките, за да се превеждат към тях заплатите. Това е във връзка с подписаната Директива на ЕС за свободно придвижване на хора, стоки и товари. Номерата, които ще се издават няма да дават възможност на притежателите им след 5-годишно пребиваване в Швеция да кандидатстват за шведско гражданство.

Съобщение редактирано от stefi64 - Четвъртък, 25.12.2014, 02:19
 
Форуми на Българите в Кипър » Кипър » Общи приказки » Работа в страни от Европейския съюз (Плюсове и минуси)
Страница 2 от 2«12
Търси:

Реклама


Cyprus Обявите не носи отговорност за публикувано от потребителите съдържание, включително за всички форуми, обяви, игри, тестове, видео, музика и друга информация.

За реклама | Контакт